Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο 2024

02.04.2024:   Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2023

05.04.2024:   Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών για τα Οικονομικά Στοιχεία της χρήσεως 2023 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

13.06.2024:   Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ειδικότερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dimand.gr) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

13.04.2023:        Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2022

03.05.2023:        Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών για τα Οικονομικά Στοιχεία της χρήσεως                                    2022 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

22.06.2023:        Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ειδικότερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dimand.gr) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

17.06.2022:        Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2021

07.09.2022:       Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

26.09.2022:       Δημοσίευση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α’ Εξαμήνου 2022

Επισημαίνεται ότι, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dimand.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.