Ενημερωτικά/Πληροφοριακά Δελτία

Δημόσια Προσφορά Μετοχών 2022

Κατεβάστε τα Πληροφοριακά Δελτία στους παρακάτω συνδέσμους

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Κατεβάστε την Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων στον παρακάτω συνδέσμο