28.02.2024

Η DIMAND έλαβε πιστοποίηση ISO για μια σειρά από πρότυπα που ακολουθεί σε ζητήματα ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, facility management και καταπολέμησης της δωροδοκίας.

Το γεγονός αυτό αποτελεί απόδειξη της ισχυρής μας δέσμευσης για ασφαλείς, βέλτιστες και ποιοτικές υπηρεσίες, σύμφωνες με το όραμα και τους στόχους μας.
Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης όλων των ανθρώπων της εταιρείας σε αυτό το όραμα.