15.01.2022

Οι καλύτερες «πράσινες» μέθοδοι: συγχαρητήρια στον Άγγελο για την πιστοποίηση LEED AP O+M

Οι βάσεις για ένα ακόμα πιο βιώσιμο 2022 έχουν ήδη τεθεί. Εμείς στη DIMAND, γνωρίζουμε ότι η ουσιαστική Βιώσιμη Ανάπτυξη χρειάζεται βαθιά κατανόηση της λειτουργίας και συντήρησης των κτηρίων. Για να δημιουργηθεί ένας πιο «πράσινος» κόσμος, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί τόσο στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία των κτηρίων.

Επαληθεύοντας την ολιστική βιώσιμη προσέγγισή μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Άγγελος Έντμονς, μέλος της Ομάδας Βιωσιμότητας της DIMAND, έλαβε την πιστοποίηση LEED Accredited Professional που αφορά στη Λειτουργία και τη Συντήρηση Κτηρίων.

Γνωρίζουμε και εφαρμόζουμε τις καλύτερες και πιο «πράσινες» πρακτικές ως Developers αλλά και ως Facility Managers! Στόχος μας η οικονομική και περιβαλλοντική αποδοτικότητα, η υγεία και ευεξία των χρηστών.