28.11.2016

Επιστροφή στο μέλλον. Αποκαθιστώντας ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό κόσμημα!

Η DIMAND είχε την τιμή να αναλάβει την ανακαίνιση και αποκατάσταση του κτηρίου της οδού Αναγνωστοπούλου 35, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από το υπουργείο Πολιτισμού ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο και Έργο Τέχνης. Η διαχείριση του έργου -σχεδιασμός, διαγωνιστικές διαδικασίες, διαχείριση κατασκευής- είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το δέος μας για την ομορφιά που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Την αποκατάσταση του κτηρίου έχουν αναλάβει δύο υπεργολάβοι. Η «ACT + DesignLab – Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος και συνεργάτες» είναι υπεύθυνη για τη δομική ενίσχυση, τις οικοδομικές εργασίες και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και η «Λίθου Συντήρησις» έχει αναλάβει τη μελέτη και εφαρμογή των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχοποιιών, των τοιχογραφιών, της σκάλας και άλλων αρχιτεκτονικών στοιχείων (π.χ. κυμάτια).

Οι εργασίες έχουν χωριστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει την αισθητική αποκατάσταση της οροφογραφίας, των ζωφόρων, του γύψινου διάκοσμου και του γείσου και η δεύτερη περιλαμβάνει την επανατοποθέτηση της οροφογραφίας και την τοποθέτηση της μαρμάρινης σκάλας εισόδου. Δημιουργείται, παράλληλα, φωτογραφικό αρχείο για αυτό το μοναδικό, πολιτιστικό έργο real estate.