15.01.2022

Άσκηση Διάσωσης στον Πύργο Πειραιά

Για εμάς στη Dimand SA κυρίαρχη προτεραιότητα είναι η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας και κλειδί  για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων αποτελεί η προετοιμασία, η ετοιμότητα και η εκπαίδευση. Γι’ αυτό και συμμετείχαμε στην άσκηση διάσωσης – απεγκλωβισμού εργαζόμενου από μεγάλο ύψος, που πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο του Πύργου Πειραιά με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η, μεγάλης κλίμακας, άσκηση πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2021, υπό την εποπτεία της IRCS ΙΚΕ κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης στους προβλεπόμενους χρόνους και σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας της ΤΕΡΝΑ. Σε αυτή συμμετείχαν εργαζόμενοι της Dimand S.A, η οποία σε κοινοπραξία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – EBRD και την Prodea Investments ΑΕ, έχουν αναλάβει την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του Πύργου, όπως και της ΤΕΡΝΑ, που πραγματοποιεί την πρώτη φάση των εργασιών της ανακατασκευής του Πύργου του Πειραιά.