15.07.2016

Απελευθερώνοντας κεφάλαια για έργα ενεργειακής απόδοσης μέσω του Investor Confidence Project

Εγγυόμαστε τη διαφάνεια στα έργα ενεργειακής απόδοσης. Η Dimand είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί ως διαπιστευμένος Project Developer και διαπιστευμένος Πάροχος Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Provider) από το Investor Confidence Project (ICP) Europe. Οι πιστοποιήσεις αυτές είναι η απόδειξη ότι είμαστε μια εταιρεία που μπορεί να υλοποιεί έργα με όρους πλήρους διαφάνειας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών και των επενδυτών.

Η διεθνής Πιστοποίηση Ετοιμότητας για Επενδύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (Investor Ready Energy Efficiency™ -IREE™) του ICP διασφαλίζει τη χρήση βέλτιστων πρακτικών, την ορθολογική διαδικασία ανάθεσης των έργων, καθώς και την επικύρωση από τρίτα μέρη, προκειμένου να παραδοθούν έργα υψηλής ποιότητας. Η πιστοποίηση δίδεται σε έργα που έχουν αναπτυχθεί από πιστοποιημένους Project Developers και έχουν ελεγχθεί από διαπιστευμένους Παρόχους Διασφάλισης Ποιότητας.

Τα πρωτόκολλα του ICP Europe διασφαλίζουν ότι τα έργα αναπτύσσονται με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλέστερες αποδόσεις για τους επενδυτές. Μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας του ICP με το Green Building Certification Institute (GBCI), το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του συστήματος ICP το επόμενο έτος, κατέστη προτεραιότητα για τη DIMAND να γίνουμε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που θα ενταχθεί στο δίκτυο των διαπιστευμένων επαγγελματιών.

Στη Συμμαχία της ICP συμμετέχουν κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες από τον τομέα των έργων μηχανικού, την κεφαλαιαγορά και τον ενεργειακό κλάδο. Στόχος του προγράμματος είναι να «ξεκλειδώσει» την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την αγορά της ανάπλασης κτηρίων, δημιουργώντας έναν τυποποιημένο οδικό χάρτη για το πώς τα έργα ενεργειακής απόδοσης αναπτύσσονται, καταχωρίζονται και αξιολογούνται.

Το Δίκτυο της ICP περιλαμβάνει εταιρείες όπως η ARUP, η E.ON, το ευρωπαϊκό περιφερειακό δίκτυο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρων Κτηρίων, η Kingspan, η Royal Bank of Scotland, η Siemens και άλλες.

Το Investor Confidence Project δημιουργεί ένα πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών που τυποποιούν τη διαδικασία πρόβλεψης και μέτρησης της εξοικονόμησης ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνονται οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, δημιουργώντας σοβαρά οφέλη για τα εμπορικά ακίνητα..

Η ανάπτυξη των πρωτοκόλλων ICP Europe έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.