Εκτιμούμε την μακροχρόνια εμπιστοσύνη και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των χρηματοδοτών μας, καθώς και τη σημαντική τους συμβολή στην υλοποίηση των έργων μας.