Ακίνητο ιδιοκτησίας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής ακινήτου ιδιοκτησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με την ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος γραφείων με δύο υπόγεια, σε οικόπεδο 9.066,86 τ.μ.

Τοποθεσία

Μαρούσι

Υπηρεσίες

Direct Property Development

Τομείς

Offices

Επιφάνεια Οικοπέδου

9.066,86 τ.μ.

Συνολική Επιφάνεια Ανάπτυξης

24.857 τ.μ.

Κτήριο Α

7.579 τ.μ.

Κτήριο Β

3.791 τ.μ.

Ενεργειακή Πιστοποίηση

Στόχος Πιστοποίησης LEED Gold

Κατάσταση

Σε Εξέλιξη

Στο οικόπεδο αυτό θα δημηουργηθούν δύο όγκοι κτιρίων ανεξάρτητοι μεταξύ τους με κοινούς χώρους στάθμευσης σε δυο υπόγεια, τα οποία θα επεκτείνονται και εκτός του περιγράμματος των κτιρίων. Η ανωδομή αποτελείται από δύο ξεχωριστά κτίρια γραφείων με ισόγειο και τέσσερα επίπεδα. Τα δυο κτίρια έχουν αποτύπωμα σε σχήμα ‘Γ’ και χωροθετούνται αντικριστά μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν εσωτερικό κήπο – αυλή. Από το δεύτερο επίπεδο τα κτίρια υψώνονται με σταδιακή υποχώρηση μέχρι το τελευταίο επίπεδο δημιουργώντας αλλεπάλληλα φυτεμένα δώματα. Στους υπέργειους χώρους του κτιρίου θα εφαρμοστεί βιοκλιματικός σχεδιασμός με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση συμβατικής ενέργειας. Το έργο πρόκειται να πιστοποιηθεί βάσει του συστήματος αειφόρου ανάπτυξης LEED σε επίπεδο “Gold”.
Το κτίριο Α αποτελεί το εργολαβικό αντάλλαγμα της αντιπαροχής ενώ το κτίριο Β θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του ΤΕΕ. Το κτίριο που προορίζεται για να στεγάσει το ΤΕΕ θα έχει έκταση 3.791 τ.μ κύριας χρήσης και 75 θέσεις στάθμευσης. Εκτός από τα κτίρια γραφείων και τους χώρους στάθμευσης, προβλέπονται επίσης τεχνικοί και βοηθητικοί χώροι, αμφιθέατρο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 200 ατόμων η οποία θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για συνέδρια, συσκέψεις, εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες), χώρος βιβλιοθήκης (επιφανείας τουλάχιστον 180τ.μ.) και γυμναστήριο.