Συγκρότημα Παλιάς Ζυθοποιίας FIX

Ανάπτυξη της παλιάς ζυθοποιίας FIX. Το συγκρότημα, που κτίστηκε σταδιακά από το 1882 έως το 1980, βρίσκεται στη δυτική πύλη της Θεσσαλονίκης.

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Υπηρεσίες

Direct Property Development

Συνολική Επιφάνεια

62.000 τ.μ.

Ανάπτυξη Έργου

DIMAND S.A.

Ενεργειακή Πιστοποίηση

Στόχος πιστοποίησης LEED Gold

Κατάσταση

Προγραμματισμός

Το προς ανάπτυξη έργο αποτελείται από τρία κτίρια που ανήκουν στον κατάλογο των προστατευόμενων κτιρίων και θα υποστούν ανακαίνιση, καθώς και δύο νέα κτίρια με δύο επίπεδα υπόγειου χώρου στάθμευσης και βοηθητικούς χώρους.