01.12.2022

Είχαμε τη χαρά να καλωσορίσουμε μια ομάδα εκπροσώπησης του Real Estate από την Ολλανδία, για να βιώσουν την πρόοδο στην κατασκευή του Πύργου του Πειραιά από κοντά και να ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις που θα γίνουν στην περιοχή του Πειραιά.

Η ομάδα της DIMAND συζήτησε με τον οργανισμό JORNext για τη μεταμόρφωση ενός κτηρίου-ορόσημο και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής του λιμανιού. Εμπειρογνώμονες ακινήτων από την ολλανδική κυβέρνηση, τους τομείς των επενδύσεων, της ανάπτυξης ακινήτων και των κατασκευών, αναγνώρισαν τον πράσινο πύργο του Πειραιά ως παράδειγμα των δυνατοτήτων που έχει να προσφέρει η πόλη, αλλά και τους περιορισμούς μιας αγοράς κοντά σε μια περιοχή που η ταυτότητά της είναι καθορισμένη από το λιμάνι, οι οποίοι μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης.