Ανθρώπινο Δυναμικό

«Εμείς διαμορφώνουμε τα κτίριά μας και στη συνέχεια τα κτίρια διαμορφώνουν εμάς» Γ. Τσώρτσιλ

H Dimand Real Estate Development είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία που αναπτύσσει και επενδύει στους ανθρώπους της. Προσφέρει ένα αρμονικό κλίμα συναδελφικότητας και συνεργασίας, διασφαλίζοντας σύγχρονες και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες που σέβονται τα δικαιώματα και τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων μας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τους υψηλούς δείκτες παραμονής στην εταιρεία μας.

H Dimand είναι οι άνθρωποί της. Είμαστε επαγγελματίες που έχουμε ξεκινήσει από διαφορετικές αφετηρίες κι εμπειρίες και συναντηθήκαμε για να ενώσουμε τις ικανότητές μας και τις δυνάμεις μας , μοιραζόμενοι ένα κοινό όραμα. Εξειδικευόμαστε στο Project Management των έργων, με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των μηχανικών -Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, των επενδύσεων και της διοίκησης. Ακολουθούμε κοινούς στόχους με ενσυναίσθηση, συλλογικότητα, και συμμετοχή στις κοινές αξίες που βασίζεται στην απόδοση και σέβεται αυτή τη σχέση.

Στη Dimand, κεντρική μας αξία είναι να διαμορφώνουμε καλαίσθητα, βιώσιμα κτίρια και αστικές αναπλάσεις με σεβασμό και φροντίδα στο δημόσιο χώρο. Εφαρμόζοντας πρακτικές βιωσιμότητας, δημιουργούμε ένα πλαίσιο στο οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται ασφάλεια και βιώνουν στην καθημερινότητά τους μια φιλοσοφία καλύτερης διαχείρισης των πόρων του περιβάλλοντος.

Το προφίλ των ανθρώπων μας:

Εκπροσώπηση Φύλου
Άνδρες 65%
Γυναίκες 35%

Ποσοστά Ηλικίας
20-30 11%
30-40 27%
40-50 32%
50-60 23%
60+ 7%

Υποστηρίζουμε έμπρακτα την ίση εκπροσώπηση των φύλων, τόσο στην καθημερινή μας εργασία, όσο και στις Διευθυντικές θέσεις. Ενδεικτικά το 50% των Διευθυντικών στελεχών και το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες.

Διαθέτουμε πιστοποιημένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην επιλογή νέων εργαζομένων,  την αξιολόγηση, επιβράβευση και ανάδειξη των υπαρχόντων εργαζομένων.

 

Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη
Στη DIMAND, δεσμευόμαστε για την προώθηση των αρχών της διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης. Αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε τις μοναδικές διαφορές των ανθρώπων που συνθέτουν την ομάδα μας και πιστεύουμε ότι η ποικιλομορφία ενισχύει την καινοτομία και την επίδοσή μας. Καλλιεργούμε την ίση μεταχείριση όλων των μελών μας, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού. Για να διασφαλίσουμε την τήρηση αυτής της δέσμευσης, έχουμε εφαρμόσει μια σταθερή Πολιτική Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης. Αυτή η πολιτική αποτελεί ένα πλαίσιο καθοδήγησης για την προώθηση της δικαιοσύνης, του σεβασμού και των ίσων ευκαιριών στην εταιρεία μας.

Κατεβάστε την Πολιτική Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης της DIMAND

 

Εκπαίδευση
Πιστεύουμε πως η ανάπτυξη της εταιρείας μας υλοποιείται μέσα από την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, τόσο μέσα από το πλήθος τους, όσο και από την εξειδικευμένη γνώση τους. Άνω του 95% των εργαζομένων μας είναι πτυχιούχοι, ενώ στην κατηγορία των νέων επαγγελματιών (20-30 ετών) το ποσοστό πτυχιούχων είναι 100%.

Εκπονούμε ετήσια προγράμματα που αφορούν την Υγιεινή και Ασφάλεια, τη γνώση και τη διασφάλιση δικαιωμάτων και την εξοικείωση με  διαδικασίες που εγγυώνται διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης και επιβράβευσης. Με ευθύνη και συνέπεια, στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, δημιουργούμε κίνητρα για την ατομική εξέλιξη και την πρόοδο της ομάδας και προσφέρουμε ευκαιρίες  εκπαίδευσης, μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα και budget εκπαίδευσης, ώστε να βρισκόμαστε πάντα σε άμεση επαφή με τις σύγχρονες τάσεις.


Επιπλέον Παροχές στους Εργαζομένους μας

  • Ιδιωτική ομαδική ασφάλιση για τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους
  • Υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσα από τη δυνατότητα χρήσης ευέλικτων ωραρίων και διευθέτησης του χρόνου εργασίας
  • Προγράμματα teambuilding και κοινωνικών εκδηλώσεων της εταιρείας
  • Εταιρική συμμετοχή σε events που προωθούν την υγεία και το wellbeing, καθώς εγγενές μέρος της κουλτούρας μας είναι το τρέξιμο.


Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές
Θεωρούμε ότι η πρακτική άσκηση είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε τους νέους επαγγελματίες. Προσφέρουμε σε τακτική βάση θέσεις πρακτικής άσκησης, όπου φροντίζουμε να αποκτούν εμπειρίες, να έρχονται σε επαφή με την καθημερινότητα της εργασίας, να αποκτούν γνώσεις και αυτοπεποίθηση ενόψει της ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

Για να κάνετε αίτηση για Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία μας μπορείτε να παρακολουθείτε τις ανοιχτές θέσεις που καταχωρούμε στο Κεντρικό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr ), καθώς και στις καταχωρήσεις που κάνουμε στα εκάστοτε Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των σχολών, που αφορούν τις ειδικότητες που απασχολούμε.