20.12.2022

Ένας εποικοδομητικός διάλογος έγινε στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του 24ου Ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link, στο οποίο μετείχαν ως ομιλητές, υπουργοί, στελέχη εταιρειών και τραπεζών.

Ο CEO της εταιρείας μας, κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, συμμετείχε σε συζήτηση αναφορικά με το real estate, με τίτλο «Sustaining Growth & Investment Momentum» και υπογράμμισε τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, όπως τα «πράσινα» κτήρια, οι κατοικίες και τα logistics. Η DIMAND, τόνισε, επενδύει σε όλα τα ανωτέρω και επιδιώκει να διευρύνει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό της έργο, εστιάζοντας στην αστική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής που δραστηριοποιείται, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

«Παρά την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους κατά τον τελευταίο χρόνο και τις  πρόσφατες πληθωριστικές πιέσεις και τις αντίστοιχες αυξήσεις των επιτοκίων, η ζήτηση για ποιοτικά αειφόρα ακίνητα, τόσο από χρήστες όσο και από επενδυτές, υπερβαίνει την προσφορά και οι αξίες των εν λόγω ακινήτων αναμένεται να επιδείξουν ανθεκτική συμπεριφορά στη δυσμενή μακροοικονομική συγκυρία.» Ο κ. Ανδριόπουλος σημείωσε πως αν και για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απαιτητικές περιστάσεις, ο ίδιος διατηρεί θετική στάση για την ελληνική κτηματαγορά. Τέλος, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ελλάδος και της εγχώριας κτηματαγοράς, σημειώνοντας ωστόσο, ότι το έτος 2023 θα είναι ένας κάβος που θα πρέπει να ξεπεραστεί με εστιασμένη προσπάθεια και σύνεση.